.

Förlaget

Bokförlaget Carmina ger ut böcker inom konst, historia och idéhistoria. Just nu är vi aktuella med boken Medeltida nordtysk kyrkokonst i SverigeDenna bok, som handlar om vår import under medeltiden av altarskåp från Nordtyskland, beskriver 50 altarskåp. Varje altarskåp presenteras med en text och med några bilder. En ganska komplett förteckning över altarskåp från Nordtyskland finns i slutet av boken. Där finns också ett index som gör det enkelt att söka i boken. Syftet med boken är att ge en översikt av den medeltida nordtyska konsten i svenska kyrkor till ledning för den konstintresserade allmänheten.

cropped-img_0700_svart1.jpg

Läs mer om boken här.

Kontakta oss för att beställa boken.