Bruno Liljefors

Allan Ellenius, Bruno Liljefors

Bruno Liljefors ville med sin konst föra ut en helhetssyn på naturen. Det räckte inte med att hans bilder var vetenskapligt korrekta – de skulle också ge en bild av samspelet i naturen. Detta ekologiska synsätt bygger på de bildidéer som Liljefors samlade redan tidigt genom sitt intresse för jakt och naturvetenskap.

Många av Liljefors bilder från 1890-talet och framåt handlar om ”den skyddande likheten”, d v s djurens färgteckning i den miljö där de vistas. Liljefors försöker här förena den naturvetenskapliga och den poetiska synen på naturen.

Boken bygger i hög grad på utdrag ur Liljefors egna dagböcker, brev och litterära publikationer, där han ger sin syn på konstens och naturens roll i den mänskliga tillvaron.

Illustrationerna ger exempel på hur hans bildidéer under åren utvecklades genom kontakten med de naturvetenskapliga och konstnärliga strömningarna i tiden. Hans bilder ger än i dag stoff till drömmar som kan bidra till att göra tillvaron mer uthärdlig.