Den antika romanen

 

 

Tomas Hägg

Redan de gamla grekerna läste romaner: spännande kärleks- och reseromaner med hela Medelhavsområdet som skådeplats, ofta tårdrypande sentimentala, ibland mer inriktade på äventyr, våld, exotism, men alla med kyskheten som högsta ideal.

Sin läsekrets fann dessa romaner – västerlandets första – i den hellenistiska tidens bildade medelklass i storstäder som Alexandria, sannolikt framför allt bland kvinnorna. Genren höjs upp till ett mera sofistikerat plan under kejsartiden, med berättartekniska finesser som förebådar den moderna romanen, men den bredare publiken bjuds då i stället enkla berättelser där apostlar och martyrer intar romanhjältarnas plats.

Vi får exempelvis möte Paulus privat – krumbent och skallig och med en beundrarinna och lärjunge vid namn Thekla – i en naiv och gripande historia med tydlig feministisk tendens.

Boken ger en fyllig presentation av dessa romaner, med typiska partier i översättning. Den beskriver romanens uppkomstmiljö. Det hellenistiska samhället, och tecknar det omgivande litterära landskapet.

Speciell uppmärksamhet ägnas Alexander-romanen, den fantastiska berättelsen som har Alexander den store till hjälte och som kom att få en enorm spridning på många olika språk under medeltiden.

Särskilda kapitel behandlar romarnas komisk-realistiska roman, som stundtals träffsäkert parodierar grekernas idealistiska, och den grekiska romanens sena kritikergenombrott under 1500- och 1600-talen, då Cervantes och Racine hör till dess mera celebra beundrare.

Det rika bildmaterialet i färg och svartvitt vill dels ge en uppfattning om romanernas antika miljö, dels åskådliggöra deras vandring genom medeltiden fram till vår tid med hjälp av tidstypiska illustrationer ur handskrifter och tryckta böcker.