Magnus Brahe och Carl XIV Johan

Rune Stensson, Magnus Brahe och Carl XIV Johan

Under 1830-talet gick den radikala pressen i Sverige med Aftonbladet i spetsen ofta till angrepp mot ”Brahe-väldet”, Man ansåg att Carl XIV Johan i politiska frågor mindre lyssnade till statsråden än till en enskild man i kungens ständiga närhet, arméchefen och
riksmarskalken Magnus Brahe. Med hjälp av ett halvt tusental brev från Magnus Brahe till nära anförvanter tecknar Rune Stensson ett porträtt av människan och ämbetsmannen Magnus Brahe, där dennes politiska roll väsentligt reduceras och ersätts med bilden av en intressant människa med stort personligt mod.

Boken är inte bara en biografi. Den politiska och sociala händelseutvecklingen under 1800-talets tidigare decennier får en särskild belysning genom Magnus Brahes brev: slutkampen mot Napoleon 1813 – 14, unionsupplösningen med norrmännen, Carl Johans
utrikespolitik, som byggde på vänskapen med de ryska tsarerna Alexander och Nikolaus. Brahes brev speglar även den allt fränare liberala oppositionen mot Carl Johans styrelse med krav på vidsträckta parlamentariska reformer.