Medeltida nordtysk kyrkokonst i Sverige

Denna bok, som handlar om vår import under medeltiden av altarskåp från Nordtyskland, beskriver 50 altarskåp. Varje altarskåp presenteras med en text och med några bilder. En ganska komplett förteckning över altarskåp från Nordtyskland finns i slutet av boken. Där finns också ett index som gör det enkelt att söka i boken. Syftet med boken är att ge en översikt av den medeltida nordtyska konsten i svenska kyrkor till ledning för den konstintresserade allmänheten.

Sveriges bestånd av medeltidskonst uppvisar en rikedom, som på många sätt saknar motstycke i hela världen. De bevarade altarskåpen, varav de nordtyska utgör en betydande del, är särskilt förnämliga representanter för detta enastående kulturarv. De flesta av dessa altarskåp finns på sin ursprungliga plats, i de kyrkor de en gång anskaffades till, tillgängliga för envar.

Altarskåpen är en sorts multikonstverk, som består av skulpturer, måleri och arkitektur.
De kan uppvisa berättande scener eller mer representativ figurframställning. De är konstverk som i hög grad ännu i dag kan beröra oss, roa oss, tilltala oss.

Denna bok vänder sig till en bredare allmänhet Fotografierna är personliga och vill ge en idé om det särskilda i varje verk.

Texten ger en uppfattning om tillblivelsetid, förmodad plats och upphovsmän. Texten beskriver även de motiv, som framställs i altarskåpen.

Beställ boken genom att kontakta oss här.