Medeltidens lärda värld

Anders Piltz

När medeltidens svenska bondestudenter återvände hem efter många års slit och umbäranden i Paris, Bologna eller Prag kunde de konversera och disputera om vad som helst med sina kolleger i hela den lärda världen. De kunde den aristoteliska logiken på sina fem fingrar, de visste besked om verklighetens innersta lagar, om världens uppbyggnad, om hur man bör inrätta sitt liv, om hur staten bör styras och om livets mening. Aldrig förr eller senare har man kommit närmare drömmen om det exakta språket. Aldrig har värdegemenskapen varit större. De visste precis vad de själva och vad motparten menade med sina argument.

Vi kan själva knappast säga många ord om politik och vetenskap utan att ta till termer som först blev gångbara inom denna medeltida intellektuella international. Boken beskriver den tid då Europa satt i skolbänken och de tankens vägar, som vi ännu beträder steg för steg, trampades upp. I lättillgänglig form kan läsaren själv sätta sig in de viktiga frågor som i åtskilliga århundraden sysselsatte alla bildade människor i Västerlandet. Det är den okända bakgrunden till vår egen föreställningsvärld som här träder fram och får liv.

Medeltidens lärda värld kan läsas rakt igenom som en i ordets bästa mening populärvetenskaplig skildring av medeltidens inre landskap, de idéer som formade Europa lika mycket som politiska och ekonomiska faktorer. Det fylliga registret gör att Medeltidens lärda värld dessutom kan användas som uppslagsverk.