Om jämvikten i naturen

Carl von Linné

Människans förhållande till naturen är ett högaktuellt ämne idag. Redan Carl von Linné, 1700-talets stora svenska naturforskare, insåg problemets vidd. Han såg att det fanns en jämvikt i naturen, en balans som vi människor inte skulle rubba. Det är därför som Linné av nutida forskare uppfattas som en av pionjärerna för en ekologisk grundsyn. I dessa tre centrala skrifter som här publiceras ger Linné sin helhetssyn på naturen.

Texterna är nyöversatta av professor Anders Piltz.

Inledning och kommentarer har skrivits av docent Gunnar Broberg vid institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala.

Inledningen ger bl. a. grunddragen i ekologins historia fram till våra dagar.