Petrus de Dacia om Christina från Stommeln. En kärleks historia.

Monika Asztalos, Petrus de Dacia om Christina från Stommeln. En kärleks historia.

”Men när jag har använt min kärlek till Er som ett slags stege, i förhoppningen att jag genom Edra förtjänster ska kunna stiga högre upp på den för var dag som går och genom den eller snarare på den skall nå allt högre avsatser i kärleken till Gud…” Så skriver den svenske dominikanen Petrus de Dacia till Christina från Stommeln.

Tanken att kärleken till Christina leder till något högre är ett ledmotiv i Petrus de Dacias verk, inte minst i de litterära brev som han själv publicerade. Men andra brev, som inte var avsedda för allmänhetens ögon, visar ett stort personligt engagemang.

Korrespondensen pågick i tjugo års tid fram till Petrus död trots stora geografiska avstånd och sociala barriärer. Petrus var välutbildad medan Christina var analfabet.
I del 1 av denna bok ges en ny biografi över Petrus de Dacia. Där utreds även hur hans
verk formats av yttre omständigheter och litterära förebilder. Del 2 innehåller en nyutgåva och nyöversättning av Petrus brev.